Мисълта създава и променя нашата реалност

Многобройни и различни теории потвърждават влиянието и силата на мисълта върху живота на хората измежду, които научни парадигми и духовни учения.

Мисълта е част от когнитивните функции на човек. Тя е това, което ни отличава от всички други същества. Още Рене Декарт е определил мисълта като признак за съзнание: „Мисля, следователно съществувам“

Алън Бек и формираната на неговите теоритични постановки Когнитивно-поведенческа теория  обясняват важността на мислите, вярванията и убежденията на човек. Теорията поставя фокус върху негативните и дисфункционални вярвания и мисловни схеми, формирани още от детството, които определят и подкрепят нашите чувства и поведение.

Квантовата физика доказа, че мисълта е вълна, енергия, която има отражение и влияе на обективния свят и случващото се около нас.

Как можете да тествате силата на мислите си:

Направете следния експеримент:

Ставайки сутрин, започнете деня си, мислейки за негативни спомени, проблемите и трудностите, които ви предстоят, за всички нерешени задачи: трябва да станете, да приготвите закуска на децата, да се приготвите за работа, след това следват куп други работни задължения, най-верояно и следработни, домакински и др. Опитайите цял ден да мислите за всички обстоятелства и хора, които ви пречат да бъдете щастливи, за намръщените ви колеги, за строгия шеф, за невъзможните крайни срокове, за трудностите на децата в училище… Запишете как се чувствате в този ден, в който мисълта ви е съсредоточена на 100% върху проблемите и трудностите.

На следващия ден продължете с експеримента като промените фокуса си от негативните събития, спомени и предстоящи проблеми към всичко хубаво, което имате в живота си. Опитайите да се концентрирате върху нещата, за които сте благодарни. Със ставането сутрин опитайте да мислите за всичко, което животът ви е дал-за хубавото време, за всички добри приятели, за любовта и балгополучието, което имате. Запазете тези мисли през целия ден (това изисква усилие). Отбележете как сте се чувствали в този ден?

Ако направите експеримента обективно и спазите условието, ще установите, че денят, в който мисълта ви е била насочена към нещата, които имате, към благополучието, е денят, в който сте се чувствали много по-удовлетворени, щастливи, спокойни. И не само това, най-вероятно през този ден сте били много по-продуктивни в работата си, по-удовлетворени от общуването с колеги, приятели и семейство и сте свършили всички задачи без усилие.

Мисълта и фокусът на вниманието играят значима роля в начина, по който се чувстваме, общуваме, работим, наслаждаваме се на живота и …живеем. Техниката визуализация например спомага да си представим как бихме искали да изглежда бъдещето ни, какво да ни се случи, което автоматично кара мозъка ни да се замисли в посока осъществяване на идеята.

Здравето и болестта зависят от фокуса и мисълта ни. Знаем за хора, които са се излекували от тежки телесни болести чрез хумор, позитивна нагласа и мисли и промяна на фокуса.

Според Петър Дънов ако храним отрицателни мисли, не можем да бъдем излекувани, те ще ни разрушат, не можем да поддържаме психичния си баланс. „Чрез концетриране на мисълта си ще помагате на различни болезнени физически и психически състояния.

Когато е съсредоточен, мисълта на човека помага да се предпази от ред нещастия и катастрофи в живота“.

Под “съсредоточен” в по-горния абзац се разбира насоченото внимание. То е част от mindfulness техниките в психотерапията, чрез които човек достига до по-дълбинно разбиране са себе си и света, самонаблюдава чувствата и мислите си в безкритично и безоценъчно състояние

Иска ли да се лекува, човек трябва да поддържа положителни мисли“. Петър Дънов

Здравето и психичното благополучие изискват осъзнатост на вътрешните блокажи и негативни вярвания, които пречат на човек да види света такъв, какъвто е в неговата цялост. Зад психичните разстройства и дисфункции стоят негативни вярвания за себе си, другите и света според теорията на Алън Бек. Преодолявайки тези негативни убеждения и вярвания човек става свободен да прави своите избори, да осъзнава своя потенциал и да го осъществява.

Ето и няколко ползи от умението за самонаблюдение и насочване на мисълта:

  1. Успокояването и умелото управление на ума и мисленето способстват за доброто телесно и психично здраве на човек.
  2. Насоченото внимание към позитивен стимул и събитие подобряват емоционалното състояние на човек.
  3. Визуализирането (насочване и ментална проекция на позитивна мисъл към бъдещето) развива въображението и фантазията.
  4. Ежедневното насочване на мисълта към позитивни стимули променя нагласата, вярванията и светогледа на човек.
  5. Позитивната мисъл способства за усещането за благополучие.

Една добра мисъл произвежда по-големи резултати от лекарствата и инжекциите на лекарите“

Петър Дънов

 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *