Кризисна интервенция

Необходимост от кризисна интервенция има в случаите когато човек преживява шок, травмиращо и/или силно стресогенно събитие, което повлиява личностното, емоционалното и поведенческото му функциониране.

При преживени в миналото животозастрашаващи събития, поставящи на изпитание издръжливостта, способността на човек да преживее и да се справи адаптивно и успешно е необходима помощта на специалист, който може да помогне в справянето с емоционалния шок, високите нива на стрес и тревога и преживяването за непоносим ужас и страх за живота.

Травматични събития като бедствия, насилие, нападение, обир, катастрофа и др. предизвикват високи нива на дистрес и когато останат непреработени в “психичното” е възможно “бягство” или потискане на преживения стрес и по-нататъшно влошаване на състоянието, което може да доведе до пост-травматично стресово разстройство.

За да бъде избегнат такъв риск е препоръчителна консултацията със специалист-клиничен психолог, обучен консултант, който способства и подкрепи  овладяването на симптомите от първоначалния шок още в началото след травматичното събитие.