Какво е важно да знаем при избора на психотерапевт

Много хора не различават дейностите на психолога, клиничния психолог, психоаналитика, психотерапевта и психиатъра. Разбирамо, че понятията са много и човек не би могъл да направи сам разграничението. Смесването на тези понятия и представи за това какво е психотерапия и кога е необходимо човек да търси такава подкрепа ме накара да напиша тази статия.

Човешката психика е деликатна, а понякога и опасна територия,  към която е необходимо да се подхожда с внимание и знание. Надеждният психотерапевт/ консултант има качества и умения, които са задължителни за такъв професионалист и спазва етични норми.

Психотерапевтът, както и сертифицираният консултант в дадена терапевтична школа-(Системна фамилна терапия, Когнитивно-поведенческа, психодрама и др.), имат умения и знания, които им позволяват да работят задълбочено с човешката психика, чувства, мисли, вярвания, поведение и отношения и да подкрепят клиента в осъществяването на промяна и развитие.

Важни умения и качества на надеждния психотерапевт:

  1. Умения за емпатийно слушане– търпеливо и премерено изслушване и разбиране преживяванията на клиента.
  2. Умения за връщане на подходяща и навременна обратна връзка– разбираемо и достъпно да обяснява и интерпретира процесите и взаимовръзката между случващото се в живота на клиента.
  3. Умения за установяване на терапевтична връзка, или иначе казано „емоционално свързване“ с търсещия подкрепа.
  4. Специализация и обучение поне в 1 професионално и признато от Академичната и професионална общност в България психотерапевтично направление: Системна фамилна терапия; Когнитивно-поведенческа терапия, психодрама; Юнгианска психоанализа; Неорайхианска терапия, класическа анализа и др.
  5. Супервизия-необходима и задължителна за младите специалисти. Важно е всеки начинаещ терапевт да се консултира със супервизор (човек, който помага в терапевтичата работа в обсъждане на случаи и стъпки на терапевтична работа).
  6. Отлични комуникативни умения-способност да общува с различни личностови типове;
  7. Уважение, толерантост и зачитане на човека, потърсил помощ. Добрият терапевт е толерантен, приемащ и предприема интервенции само в посока помагане и за „доброто“ на клиента. Толерантостта се отнася до пол, възраст , националност, етнос, религия, социален статус, интереси, предпочитания, заболявания и др. Различията между хората следва да се възприемат и да не се отразяват на професионалното отношение на терапевта.
  8. Запазване на конфиденциалност-задължително условие, което добрият професионалист спазва. Конфидециалността се нарушава в 2 случая: Когато човек споделя намерение да нарани себе си или да застраши живота и здравето на друг човек.
  9. Спазване на етични норми и граници. Важно е специлиастът да зачита личния живот, преживявания на клиента, да не смесва различни роли спрямо него, да не терапевтира роднини и близки приятели. Терапевтът не е приятел, не е интимен партньор и е недопустимо поведението му да прекрачва границата на професионалната етика и тон.

Автор: Марта Козарева-клиничен психолог,

семеен и индивидуален консултант

Снимки: flickr.com

Свързани статии:

Кои въпроси подсказват нуждата от психотерапия

7 признака, че имаш нужда от промяна

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *