Здравето и болестта като двете страни на една монетa

За да назовем болестта, първо нека се запитаме какво е „здраве“. Според Световната здравна организация здравето е „състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или недъг.“ Мерна единица за здраве е „норма“. С този термин в психиатрията и клиничната психология се означава здравето, нормалното физическо, психично и телесно функциониране и благополучие на човек.

От какво зависи здравето? За да поддържаме нормата е необходимо човек да поддържа своето психическо, физическо и духовно състояние в равновесие. За това за необходими няколко фактора:

Здравословна храна; физически упражнения (спорт); удовлетворяващи и пълноценни отношения със семейство и приятели; емоционален баланс; осъществяване на потенциал за развитие и промяна; личностно и духовно развитие…

Ако разгледаме връзката между здраве и удовлетворени потребности, по-конкретно Пирамидата на Маслоу за потребностите на човек- виждаме, че себеактуализацията, развиване на собствения потенциал стои на най-високото ниво. За да достигнем до него е необходимо, за да сме задоволили първите нива:

      1. Физиологични нужди (храна, вода, сън и др)

      2. Сигурност (безопасност, подслон)

      3. Принадлежност (любов, семейство, общност)

      4. Увереност (самоуважение, самооценка)

      5. Самоусъвършенстване (духовност, учение, постижения)

Не всички хора стигат до последното ниво на пирамидата, но тези, които имат устрема могат да го постигнат с психотерапия, медитация и духовни учения.

Задоволяването на всички тези потребности можем да определим като емоционално, психично и физическо здраве и благополучие.

Какво тогава е болестта от гледната точка на психотерапията? Няма да се спирам на медицинското разбиране за болест, а на телесната болест от перспективата на холистичното мислене (мислене за цялото като свързаност).

Телесната болест представлява нерешен психичен конфликт; потиснати негативни чувства като гняв, вина, срам, страх; непреработена психологична травма; стрес и др.

В книгата „Болестта като път“ Родриге Далке описва симптомите като телесно преживяване на неизживян и потиснат психичен и душевен конфликт. „Сянката“ (терминът е въведен от Карл Густав Юнг) е тъмната страна на човек, която прикрива всичко, което не искаме на бъдем, с което не искаме да се идентифицираме и не харесваме. Избягването на поведения, преживяванаия и чувства, които не харесваме и потискаме всъщност образува Сянката.

Сянката“ е тъмната страна на всеки от нас, включваща всички отхвърлени области от реалността, които човек не иска да вижда, да приеме, да причисли като свои. За съжаление е трудно на човек да види сянката си сам-без подходяща психотерапия, защото му се ще да  е много добър, да се идентифицира само с положителните характеристики, качества и поведение. Точно затова тя е толкова опасна според Далке, защото се появява неочаквано, неразпознаваема е и изкарва на яве нашите вътрешни конфликти, комплекси.

В Сянката се крие ключът за болестта и за оздравяването. Решението и оздравяването се случват когато човек се сблъска със своите негативни качества, поведения и части от характера, които отхвърля и упорито не иска да види. Този процес се случва в терапията.

Лечението на болестта се случва когато човек осъзнае кои са поведенията, преживяванията, които упорито потиска и ги приеме, заобича ги. Тогава те спират да го блокират и да пречат на израстването му. Самонаблюдението и честността към себе си са в основата на преодоляването на тези конфликти.

Защо е важно да решим тези вътрешни конфликти и да примем негативните чувства, своята тъмна страна?

99% от болестите са причинени от стрес, вътрешни психични конфликти и са свързани с психиката.

Според системната гледна точка, симптомът и болестта изпълняват определени роли в отношенията в семейството. Когато член от семейството е болен, другите се обединяват да го подкрепят. Така например, алкохолизмът или депресията на член от семейството задържат в системата другия парнтьор, който вече се е отдалечил емоционално и е решил да напусне партньора.

Ако искате да бъдете телесно и емоцинално здрави и в баланс с вътрешния си психичен свят е неободимо да осъзнаем как болестта и симптомите ( храносмилателната система, диабет, астма, съсрдечносъдови болести) биват причинени от потиснато психично съдържание, негативни чувства  и неудовлетворени потребности.

Подробно за различните заболявания и как да тръгнем по пътя на излекуването  според „Болестта като път“ четете в следващата статия.

Автор: Марта Козарева- клиничен психолог;

индивидуален и семеен консултант

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *