Семейно и брачно консултиране

Системната и фамилна психотерапия е метод, който ползвам при работа с двойки и семейства.  Фокусът при семействата и двойките  е върху отношенията между членовете на семейството, семейната динамика и влиянието на всеки от фамилните членове върху системата. Терапевтът взема под внимание йерархията в семейството, семейната комуникация, близостта и отдалечеността между членовете.

Важно за процеса е да бъде уточнена заявката и фокусът на работа.

В кои случаи е полезно семейно консултиране:

  • Незадоволително общуване в двойката/трудности във вземането на решения
  • Отчужденост и емоционално отдръпване в  двойката
  • Неефективна комуникация между родител и дете
  • Развод/раздяла с партньор и адаптиране към новите условия
  • Реконструирано семейство (създаване на нова семейна система и адаптиране на децата към новите условия)
  • Депресия/тревожност или друго психично заболяване на член от семейството
  • Житейска промяна или криза- раждане, емиграция или загуба на член от семейството
  • Поведенчески проблем на детето/юношата-като агресивно, опозиционно, асоциално поведение