Индивидуално консултиране

При индивидуалното консултиране терапевтът заедно с клиента търси връзките между мислите, емоциите и поведението на човек-как те са свързани, как взаимно си влияят и се причиняват и следват като порочен кръг.

Изследват се не само симптомите, които стоят на повърхността на проблема, но и основните психични нагласи, феномени и предпоставки на личното страдание и неудовлетворение.

Примерни симптоми, в които е полезно индивидуалното консултиране и терапия:

 • Тревожност, силен страх
 • Панически атаки, фобии
 • Депресия, потиснато и мрачно настроение
 • Апатия, липса на удоволствие и радост от живота
 • Чувство на неудовлетвореност, липса на мотивация
 • Социално отдръпване и изолация, безсъние, липса на апетит
 • Затруднена и не-удовлетворяваща комуникация със значимите други
 • Ниско самочувствие и неувереност
 • Гневни изблици и агресивни несъразмерни реакции
 • Житейски кризи и промени
 • Психосоматика (телесно заболяване, чиято причина е психологическа, емоционално изтощаване или стрес, а не  медицинска или биологична) и хипохондрия
 • Търсене на личностно израстване и развитие на личния потенциал
 • Загуба и преживяване на траур;
 • Раздяла/развод