Дейности

Грижата за психично здраве включва превенция, информираност и терапия на психични заболявания, психотерапия при травматични преживявания, стрес и др психологически проблеми.

Психологическо консултиране е полезно за хора, преминаващи през труден етап от живота си, сблъскващи се с лични, междуличностни, социални проблеми, попаднали е в “черна дупка” или просто имащи нужда да бъдат чути, разбрани, подкрепени.

Психотерапията е подходяща за  хора, които целят личностно израстване, изграждане на позитивни качества и модели на поведение и отношения, преработване на травми и нерешени вътрешни конфликти.Основна цел на психотерапията е психична и личностна промяна към функционални модели на поведение и мислене, които стимулират удовлетворяващите и изпълнени с радост преживявания.

Онлайн консултирането по скайп е лесен и удобен, спестяващ време метод, който е достатъчно ефективен при висока мотивация от страна на търсещия консултация.

Видове консултиране и терапия:
Индивидуално консултиране
Семейно консултиране
-Онлайн консултиране

Други услуги, от които можете да се възполвате:

Семинари

Психологическо консултиране на работното място

Психодиагностика

Кризисна интервенция